user_mobilelogo

1ste en 2de graad

Het speelplaatsreglement herhaalt en verduidelijkt de regels die gelden op de speelplaats. Iedere leerling en elke juf/ meester krijgt een exemplaar om te ondertekenen. We hangen er ook enkele op.

Voortaan kunnen we er zeker van zijn dat iedereen weet wat mag en niet mag op de speelplaats. In het reglement staan ook de speelplaatsstraffen opgesomd.

 1. 1.Voetballen/ Basketbal
 • Op ieder plein mogen alle kinderen van deze klassen spelen, om het even van wie de bal is. Er is één bal per plein. Wie kinderen uitsluit, mag zelf niet meer meespelen tot het einde van de speeltijd.
 • Elk leerjaar heeft een voetbalveld. De zijlijnen zijn de rode strepen en de muurtjes. Wanneer iemand daarbuiten speelt met de bal, legt de leerkracht het spel van het plein even stil. Wie niet voetbalt/basket, blijft niet staan op het plein en mag daar ook niet spelen. Wie de voetbal/basketbal spelers opzettelijk hindert, krijgt vijf minuten time-out op de bank.
 • Het grote (gras-)plein gaat open tijdens de grote/kleine speeltijd en met toelating van de leerkracht. Wie speelt zonder toelating, mag niet meer voetballen voor de rest van de speeltijd.
  Geen leren bal, maar een plastic bal!
  Er worden geen voetballen uit het turnlokaal van Juf Daphne gehaald!!

Voetbalveld
  10u10/14u25

Basketbalplein
 
 

1ste   leerjaar

Kant trein

maandag

2de   leerjaar

Kant basketbalplein

dinsdag

3de   leerjaar

Kant klimrek

donderdag

4de   leerjaar

Grote grasplein *

vrijdag

     *behalve bij regen, voetbal op basketbalplein. Op de middag tussen
         12u05-12u30, speelt het vierde leerjaar op grote plein KA!

       Muurke shot is het enige balspel dat je mag spelen buiten de balzone.

Je speelt aan de zijmuur van de klas L2b (juf Hatice)
     Je mag niet tegen de ramen gooien.Je mag niet te hoog gooien. Er wordt
       niet op de brandtrap gelopen.

 1. 2.Speeltuin

Het eerste en tweede leerjaar mogen tijdens de grote speeltijd, vanaf 13u10 in de speeltuin met de toelating van de leerkracht.

Als er geen juf/meester is, mag niemand er komen. Wie toch naar de speeltuin gaat zonder toestemming, krijgt vijf minuten time-out op de bank.

1ste leerjaar

maandag en donderdag

2de leerjaar

dinsdag en vrijdag

 1. 3.Spelotheek
  Enkel het derde en het vierde leerjaar mag spelen met speelgoed uit
  de spelotheek.
  Met jouw kaartje kan je speelgoed lenen. Je brengt het  
  netjes terug! Enkel de verantwoordelijken mogen in de spelotheek!
 1. 4.Binnenlopen
  Binnenlopen is altijd VERBODEN.Ga naar de leerkracht op de speelplaats als er een probleem is .

Wie iets vergeten is, mag er niet om .Als je je brooddoos vergeet , wacht je tot 13u , dan vraag je toestemming aan de leerkracht op de speelplaats om om je brooddoos te gaan .

Wie binnenloopt zonder toelating krijgt vijf minuten time-out op de bank.

 1. 5.Toilet en drinken   Bij elke speeltijd gaan we naar het toilet!!
  Wie naar het toilet moet of graag wil drinken, vraagt het eerst aan een leerkracht op de speelplaats. Wie zonder toelating gaat, krijgt vijf minuten time-out op de bank.

Spoel het toilet steeds door! En gooi geen toiletpapier op de grond . Was je handen!!
Let op: bij het drinkfonteintje drinken we van het boogje water, niet van het kraantje!

 1. 6.Bel en wisseling toezicht
  Bij de eerste bel gaat iedereen naar de rij.
  Bij de tweede bel staat iedereen in de rij en zwijgt !
  We vormen een rij (twee–aan-twee, aan de voorziene klasnummer)

Ook in de gang zwijgen we .

 1. 7.Het klimrek/ De Lummelhoek/Sta-schommel

Je bent voorzichtig aan het klimrek/ de lummelhoek/de sta-schommel, je houdt je stevig vast met je handen.

Niet aan buizen hangen, of op het tafeltje van de lummelhoek zitten. Je hangt niet ondersteboven.

 1. 8.Het gras
  Groen teken: je mag op het gras spelen

Rood teken: je mag niet op het gras en ook niet op de muurtjes.

Jassen aan of uit? Symbooltje!!

 1. 9.Grenzen op de speelplaats

*tot voor de struiken (je mag er dus niet achter)

*tot aan paadje van de kleuterblok/atheneum

*je mag niet achter of naast het gebouw spelen(of voetballen), behalve voor muurke shot(klas L2b juf Hatice) en om te spelen in de speeltuin. (met leerkracht)

 1. 10.Afval
  Je gooit geen papiertjes of ander afval op de grond. Als je dat toch doet, raap je 10 papiertjes.

Eten en drinken doen we in de picknick ruimte .

Blauwe bak : brikjes (PMD)           zwarte bak: restafval
       Opletten : Je naam staat op voorhand (thuis doen) op je drank en
     koekje!
Weggegooid afval met jouw naam= afval op de speelplaats
     rapen, een vuilniszakje vol!!
     Afvalrooster
: Na de kleine speeltijd, in de namiddag, wordt afval in de
       vuilnisbak verzameld door een leerjaar!

 1. 11.Bij slecht weer

Maak gebruik van de speelgoedboxen in de overdekte zaal.
Draag zorg voor het materiaal. Je rent niet rond in de zaal. Elke klas heeft een vaste plaats in de zaal.

Er wordt niet gevoetbald in de zaal, Chinese voetbal is wel toegelaten(rollen met een bal).

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

14u40

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

4de leerjaar

 1. 12.De trein
  Je bent voorzichtig op de trein, je houdt je stevig vast met je handen.
  Je hangt niet ondersteboven. Je draagt zorg voor het materiaal.
  We klimmen niet op de glijbaan naar boven.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8u

L1

L2

L3

L4

L1

10u10

L2

L1

L4

L3

L2

12u05

K3

K3

K3

K3

13u

L3

L4

L2

L1

14u25

L4

L3

L1

L2

15u30

L1+L2

L1+L2

L1+L2

L1+L2

14 Allerlei      

Je trekt niet aan de takken/bladeren van de bomen Je klimt nietin de bomen!

Je mag niet aan de basketpalen of –ringen hangen.

Je vecht niet. Je scheldt niet.

Je speelt niet met stokken of stenen.
       Kaarten zoals Pokémon, winkelacties…mogen niet op onze school.

Als je één van deze dingen doet, vijf minuten time-out op de bank !

                        Je mag krijten op de grond en op de krijtborden.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ik ,……………………………………………………...,(naam)uit klas…….., ken de afspraken van  
het speelplaatsreglement en ga akkoord.                                                      Handtekening, …………………………………………………

Speelplaatsreglement 3de graad : 5de en 6de leerjaar

Het speelplaatsreglement herhaalt en verduidelijkt de regels die gelden op de speelplaats. Iedere leerling en elke juf / meester krijgt een exemplaar. We hangen er ook enkele op.

Voortaan kunnen we er zeker van zijn dat iedereen weet wat mag en wat niet mag op de speelplaats. In het reglement staan ook de speelplaatsstraffen opgesomd.

 1. Voetballen / Basketbal
       11u = op speelplaats Watertoren
      
      

5de leerjaar

(aan de kant van   meisjestoiletten)

6de leerjaar

(in het midden)

BASKET
 
maandag/   dinsdag= L5
  donderdag/vrijdag= L6

Op ieder plein mogen alle kinderen van deze klassen spelen, om het even van wie de bal is. Er is één bal per plein. Wie kinderen uitsluit, mag zelf niet meer meespelen tot het einde van de speeltijd.

De zijlijnen zijn de rode strepen en de MUURTJES. Wanneer iemand daarbuiten voetbalt, legt de leerkracht het spel van dat plein even stil.

   12u 05= op speelplaats Atheneum

Plein   1 steen goal = 5de leerjaar

Plein   2 steen goal = 6de leerjaar  

         13u 15 = op speelplaats Middenschool

Stenen plein = 5de leerjaar   = maandag&dinsdag

Grasplein   =6de leerjaar =   maandag&dinsdag

Grasplein   = 5de leerjaar = donderdag &vrijdag

Stenen   plein = 6de leerjaar = donderdag &vrijdag

Wie niet voetbalt of basket, blijft niet staan op het voetbalplein en mag daar ook niet spelen.

Wie de voetballers/ basketballers opzettelijk hindert, krijgt vijf minuten time-out op de bank .

Geen leren bal, een plastic bal.

 1. 1.Speelbox

Er wordt zorgzaam met het speelgoed gespeeld uit de speelbox en na het spelen komt alles netjes terug. Een aangeduide verantwoordelijke kijkt alles na. Er is een speelbox voor binnen en buiten.

 1. 2.Binnenlopen

Binnenlopen is altijd VERBODEN.Ga naar de leerkracht op de speelplaats als er een probleem is .

Wie iets vergeten is, mag er niet om .Als je je brooddoos vergeet , wacht je tot 13u , dan vraag je toestemming aan de leerkracht op de speelplaats om om je brooddoos te gaan . Wie binnenloopt zonder toelating krijgt vijf minuten time-out op de bank.

 1. Toilet en drinken Bij elke      speeltijd gaan we naar het toilet!!

Wie naar het toilet moet of graag wil drinken, vraagt het eerst aan een leerkracht op de speelplaats. Wie zonder toelating gaat, krijgt vijf minuten time-out op de bank.

Spoel het toilet steeds door! En gooi geen toiletpapier op de grond . Was je handen!!
Let op: bij het drinkfonteintje drinken we van het boogje water, niet van het kraantje!

 1. Bel en wisseling toezicht

Bij de eerste bel gaat iedereen naar de rij. (ook om 11u = 1 bel !)
Bij de tweede bel staat iedereen in de rij en zwijgt !
We vormen een rij(twee-aan- twee).

Ook in de gang zwijgen we .

 1. Het klimrek / De lummelhoek/De trein      om 11u/ 13u30 tot 13u45

Je bent voorzichtig aan het klimrek/ de lummelhoek/de trein, je houdt je stevig vast met je handen. Niet aan buizen hangen, of op het tafeltje van de lummelhoek/trein zitten. Je hangt niet ondersteboven.

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

klimrek

5de leerj

5de   leerj

6de leerj

6de   leerj

6de   leerj

lummelhoek

6de leerj

6de leerj

5de leerj

5de leerj

5de leerj

trein

5de leerj

6de leerj

5de leerj

6de leerj

5de leerj

 1. Het gras

Groen teken : Je mag op het gras spelen.

Rood teken: Je mag niet op het gras en ook niet op de muurtjes..

 1. Grenzen op de speelplaats

Speelplaats Watertoren

-          tot voor de struiken (je mag er dus niet achter)

-          tot aan het paadje/ de spelotheek (dus niet erachter)

-          Je mag niet achter of naast het gebouw(enkel muur K3b =muurke shot)

Speelplaats Atheneum
-
op de stenen, voor en naast de voetbalveldjes
-   op het grasplein, kant van onze school, het andere gras en struiken niet!

Speelplaats Middenschool
-
   op de stenen, tot het struikje

-          op het grasplein, tot aan het paadje en de struiken Watertoren

-          op vraag bij de leerkracht om 13u30à lummelhoek

 1. Afval
      
      

Je gooit geen papiertjes of ander afval op de grond.

Als je dat toch doet, raap je papiertjes voor de rest van de speeltijd.

Blauwe bak : brikjes (PMD)

zwarte bak: restafval
Opletten : je naam staat op voorhand (thuis doen) op je drank en koekje!
Weggegooid afval met jouw naam= afval op de speelplaats rapen, een hele speeltijd lang!!

-Afvalrooster:

De derde graad is verantwoordelijk voor het afval op de speelplaats van Atheneum/ Middenschool (zie maandkalender)

maand

Vrijdag 1

Vrijdag 2

Vrijdag 3

Vrijdag 4

klas

5a

5b

6a

6b

 1. Allerlei

-Je trekt niet aan de takken van de bomen.
-Je trekt geen bladeren van de bomen.

-Je mag niet aan de basket/voetbalpalen of –netten, –ringen hangen.

-Je vecht niet.
-Je scheldt niet.
-Je speelt niet met stokken of stenen.

-Je mag krijten op de grond en op de krijtborden. Je mag niet krijten op de muren.
-Je mag geen pokemonkaarten of kaarten van winkelacties op onze school meebrengen!

Als je wél één van deze dingen doet, vijf minuten time-out op de bank !

 1. 2.Bij slecht weer

Maak gebruik van de speelgoedbox in de overdekte zaal Middenschool(MS)/Atheneum(KA) en de Watertoren(WT). Draag zorg voor het materiaal.
Je rent niet rond in de zaal. Je speelt niet met de (voet)bal in de zaal.
Om 11u

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Overdekte   MS

Overdekte   WT

Overdekte   MS

Overdekte   MS

Overdekte   WT

                        Om 12u05
We verzamelen in de overdekte van het Atheneum.
Om 13u05
Vanuit de refter gaan we met de rij naar de overdekte van de Middenschool.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ik ,………………………………,(naam) van klas ……………………ken de afspraken van het speelplaatsreglement en ga akkoord.          
                                                         Handtekening,………………………………………….