user_mobilelogo

Beste ouders, 

U kan uw kind niet langer via het aanmeldingsplatform inschrijven. De vrije plaatsen zijn verdeeld.

Er zijn 3 mogelijkheden:

1. Een brief m.b.t. een toekenning in de eerste schoolkeuze:

U mag telefonisch contact opnemen met onze school op 03/780.79.15 om een afspraak te maken voor de effectieve inschrijving!

 

2. Een brief m.b.t. een toekenning in een onderliggende schoolkeuze, inclusief de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen van hogere keuze waarvoor de leerling wordt geweigerd.

U kan best uw kind inschrijven op de school die is toegewezen. Uw kind komt op onze wachtlijst terecht. Van zodra er plaats is, worden jullie gecontacteerd door de school zelf. U hoeft verder niks te doen.

 

3. Een brief m.b.t. een weigering voor alle schoolkeuzes, inclusief de mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving voor alle scholen waarvoor de leerling wordt geweigerd en een verwijzing naar de vrije inschrijvingsperiode op 1 juni.

U kan op 1 juni 2021 de school telefonisch contacteren of er inmiddels toch vrije plaatsen zijn. 

 

 

Heb je al een kindje in de kleuter- of lagere school?
Werkt een van de ouders in de kleuter- of lagere school?

Schrijf je kind dan in op de school van grote broer of zus.


Van maandag 11 januari 2021 tot en met vrijdag 12 februari 2021, tijdens de
schooluren en op afspraak.


Dan is er zeker plaats voor je kind.
Schrijf je kind in, ook al kan het pas naar school op donderdag 1 september 2022.